Učešće predstavnica Centra na međunarodnoj konferenciji „Pametne investicije i strategije i partnerstva za sprečavanje i okončanje nasilja nad djecom” u Bugarskoj

Predstavnice Centra za prava djeteta Crne Gore, Rajka Perović i Jelena Gluščević, učestvovale su na međunarodnoj konferenciji „Pametne investicije i strategije i partnerstva za sprečavanje i okončanje nasilja nad djecom” koja se održala od 25-29. juna 2019.g. u Sofiji, u Bugarskoj.
Organizatori regionalne konferencije su UNICEF, Svjetska zdravstvena organizacija i Child Protection Hub u saradnji sa Ministarstvom rada i socijalne politike Bugarske, Državnom agencijom za dječju zaštitu Bugarske, Alijansom Djetinjstvo bez nasilja – Bugarska.
Konferencija se održala u okviru Globalnog partnerstva za zaustavljanje nasilja nad djecom, a cilj konferencije je razmjena informacija, dobrih praksi i naučenih lekcija kako bi se ojačali nacionalni i regionalni napori u prevenciji i reagovanju na nasilje nad djecom. Konferencija je okupila oko 100 učesnika visokog nivoa - kreatora politika iz Bugarske, Jermenije, Gruzije, Rumunije, Moldavije, Srbije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Kosova, Albanije, kao i predstavnici EU iz Brisela, kako bi se ocijenile i mapirale postojeće politike i pravni okvir, podaci i prakse koje obećavaju, a u vezi sa nasiljem nad djecom. Pored predstavnika državnih institucija visokog nivoa, konferenciji su prisustvovali i predstavnici Sekretarijata Globalnog partnerstva za zaustavljanje nasilja nad djecom, predstavnici Regionalne kancelarije UNICEF-a za Evropu i Centralnu Aziju, predstavnici Svjetske zdravstvene organizacije, međunarodnih i nevladinih organizacija, univerziteta, medija itd.