Stručni tim

Stručni tim Centra za prava djeteta Crne Gore čine licencirana psihološkinja, licencirana socijalna radnica, licencirana učiteljica i medijator u zajednici. Uloga stručnog tima je pružanje stručne pomoći kroz program Socijalnih usluga koji se sprovodi u Centru. Aktivnosti koje sprovodi stručni tim su: individualni i grupni rad psihologa sa djecom i roditeljima/starateljima/hraniteljima, individualni i grupni rad socijalne radnice sa djecom i  roditeljima/starateljima/hraniteljima, podrška u učenju i izradi domaćih zadataka, psiho - socijalne i kreativno - edukativne radionice.

Image

Bojana Barjaktarović

Psihološkinja
Image

Jelena Ćorić

Socijalna radnica
Image

Miljana Rojević

Učiteljica
Image

Slaviša Bukvić

Medijator u zajednici