Promocija INSPIRE strategije u Kolašinu

Centar za prava djeteta Crne Gore organizovao je konferenciju tokom koje je promovisana INSPIRE strategija, kao i sažetak Strategije na crnogorskom jeziku. Konferencija je organizovana u okviru projekta "Promocija INSPIRE strategije u Crnoj Gori" koji Centar realizuje u partnerstvu sa NVO Juventas a uz podršku New Venture Fund - a iz SAD-a. Na konferenciji su govorili, Rajka Perović direktorka Centra, Jelena Gluščević programska menadžerka Centra, Snežana Mijušković, Zamjenica Zaštitnika ljudskih prava i sloboda,  Milena Karišik predstavnica Child Hub-a i Bojan Popović, koordinator Centra za prava djeteta Crne Gore.