X zasijedanje dječijeg parlamenta u Skupštini Crne Gore

Centar za prava djeteta Crne Gore, povodom 30 godina od usvajanja Konvencije o pravima djeteta Ujedinjenih Nacija, organizovao je jubilarno X Zasijedanje dječijeg parlamenta u Skupštini Crne Gore. Na zasijedanju su govorili: Ivan Brajović, predsjednik Skupštine Crne Gore, Snežana Mijušković, Zamjenica Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore, Osama Makavi Kogali, Šef kancelarije UNICEF-a u Crnoj Gori, Amir Bašić, menadžer Save the Children-a za Zapadni Balkam i Rajka Perović, direktorka Centra za prava djeteta. Po prvi put su zasijedanju prisustvovala djeca iz seoskih škola i napravila osvrt na uslove života i školovanja djece na selu. Izlaganja su imala i djeca sa smetnjama u razvoju, bivši učesnici zasijedanja kao i djeca iz Lokalnog dječijeg parlamenta Podgorice. Još jednom, ovim putem, čestitamo djeci 20. novembar, Međunarodni dan djeteta!!!